Trening på Nedre Kvinlaug Motorstadion

Trening på Nedre Kvinlaug Motorstadion

Publisert av Anne Beth Mål Arntzen den 21.06.21.

Minner om smittevern og 1-metesregelen og at det fortsatt ikke er tillatt med publikum. Er du smittet av korona, sitter i karantene, venter på prøvesvar eller har symptomer på covid-19 må desverre bli hjemme. NMK Kvinesdal har vært i kontakt med kommunale helsemyndigheter og gjør kontinuerlige vurderinger hvorvidt det kan gjennomføres trening eller ikke. Vær obs på at treningen kan bli avlyst på kort varsel dersom smittesituasjonen tilsier det! 

 

 

NMK Kvinesdal arrangerer nå åpen trening, fredag 25.juni kl. 17.00-20.00.  

  • MAX ANTALL DELTAKERE 25 stk!!
  • Påmelding innen fredag 25 juni  kl 10.00
  • Treningen er ikke åpen for publikum eller øvrig familie.
  • Max 3 personer i teamet (ink. fører og ledsager). Fullt navn og telefonnummer på alle i teamet SKAL registreres sammen med påmelding. Det er svært viktig at dette overholdes for å sikre eventuell smittesporing i etterkant. 

 

Plassering i depot:

Det skal være minimum 2 meter mellom hver deltakers depotplass. Ettersom at flere kommuner er representert har styre i samarbeid med treningskomiteen bestemt at depot skal deles inn i kohorter. Den som er teknisk ansvarlig har oversikt over "kommune-kohortene" og viser deg til tilvist plass i depot.

 

Påmelding:

Påmelding gjøres via mail til tjh2019@hotmail.com innen fredag 25 juni kl 10.00. Send screenshot/ bilde av medlemskap og lisenser. Betaling gjøres via vipps på vippsnr 565667. Send gjerne bilde av vognlisens også men husk at denne må medbringes for fremvisning på teknisk kontroll.

 

Priser for trening:

  • Medlemmer av NMK Kvinesdal betaler 100,- uansett klasse og alder + eventuell treningslisens

  • Medlemmer av våre samarbeidsklubber (NMK Konsmo, NMK Egersund og Kristiansand Automobilklubb) betaler  150,- for juniorsjåfører og 300,- for seniorsjåfører + eventuell treningslisens

  • Utover dette er prisene 250,- for juniorsjåfører og 500,- for seniorsjåfører + eventuell treningslisens 

Her finner du bilsportforbundets temaside om covid-19 (LINK).

 

Eventuelle spørsmål rettes til leder av treningskomiteen, Tove Josdal Homme tlf. 94972893

Vel møtt!