Kjell Inge style=

Kjell Inge

Styreleder
Kjell Ståle style=

Kjell Ståle

Nestleder
Anita style=

Anita

Sekretær
Anne Beth Mål style=

Anne Beth Mål

Kasserer
Ole Tom style=

Ole Tom

Styremedlem
Ole André style=

Ole André

Styremedlem
Tor Ivar style=

Tor Ivar

Styremedlem