Treninger 2020
Treninger offentliggjøres på Facebooksiden vår  NMK Kvinesdal. Komiteen oppfordrer alle til å tykke "skal" på det aktuelle treningsarrangementet dersom man kommer på trening. Gjøres dette vil vi alltid ha kontroll på hvor mange som kommer, samtidig som de ansvarlige slipper å bruke mye unødig tid dersom det ikke kommer noen på trening. Ved spesielle ønsker eller spørsmål, kontakt treningskomiteen pr telefon:
 

 

  •  Tove Josdal Homme 949 72 893
  •  Tor Ivar Netlandsnes 993 19 590
  •  Tom Ove Eftestøl 917 17 174
  •  Gustav Løland 971 46 215

 

Priser 2020

  • Medlemmer av NMK Kvinesdal betaler 100,- uansett alder og klasse + eventuell treningslisens.
  • Medlemmer av samarbeidsklubber: NMK Konsmo, NMK Egersund og Kristiansand Automobilklubb (KAK) betaler 150,- for juniorsjåfører og 300,- for seniorsjåfører + eventuell treningslisens.
  • Utover dette er prisene 250,- for juniorsjåfører og 500,- for seniorsjåfører  + eventuell treningslisens.