Sesongens første trening

Sesongens første trening

Publisert av Anne Beth Mål Arntzen den 04.05.21.

Minner om smittevern og 1-metesregelen og at det fortsatt ikke er tillatt med publikum. Er du smittet av korona, sitter i karantene, venter på prøvesvar eller har symptomer på covid-19 må desverre bli hjemme. NMK Kvinesdal har vært i kontakt med kommunale helsemyndigheter og gjør kontinuerlige vurderinger hvorvidt det kan gjennomføres trening eller ikke. Vær obs på at treningen kan bli avlyst på kort varsel dersom smittesituasjonen tilsier det! 

 

 

NMK Kvinesdal arrangerer trening for klubbens medlemmer, fredag 7. mai kl. 17.00-20.00.  

  • MAX ANTALL DELTAKERE 25 stk!!
  • Påmelding innen fredag 7 mai kl 10.00
  • Treningen er ikke åpen for publikum eller øvrig familie.
  • Max 3 personer i teamet (ink. fører og ledsager). Fullt navn og telefonnummer på alle i teamet SKAL registreres sammen med påmelding. Det er svært viktig at dette overholdes for å sikre eventuell smittesporing i etterkant. 

 

Plassering i depot:

Det skal være minimum 2 meter mellom hver deltakers depotplass. Treningen er kun for klubbens medlemmer, ettersom at vi har medlemmer fra flere kommuner har styre i samarbeid med treningskomiteen bestemt at depot skal deles inn i kohorter. Den som er teknisk ansvarlig har oversikt over "kommune-kohortene" og viser deg til tilvist plass i depot.

 

Påmelding:

Påmelding gjøres via mail til tjh2019@hotmail.com innen fredag 7. mai kl 10.00. Send screenshot/ bilde av medlemskap og lisenser. Betaling gjøres via vipps på vippsnr 565667. Send gjerne bilde av vognlisens også men husk at denne må medbringes for fremvisning på teknisk kontroll.

 

Priser for trening:

Medlemmer av NMK Kvinesdal betaler 100,- uansett klasse og alder + eventuell treningslisens

 

 

Her finner du bilsportforbundets temaside om covid-19 (LINK).

 

Eventuelle spørsmål rettes til leder av treningskomiteen, Tove Josdal Homme tlf. 94972893

Vel møtt!