Saksliste årsmøte 2021

Saksliste årsmøte 2021

Publisert av Anne Beth Mål Arntzen den 10.06.21.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1      Åpning v/ leder av NMK Kvinesdal Kjell Inge Hunsbedt

Sak 1.1  Godkjenning av innkalling

Sak 1.2  Godkjenning av saksliste

Sak 1.3  Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 1.4  Valg av møteleder

Sak 1.5  Valg av protokollfører

Sak 1.6  Valg av to protokollunderskrivere

 

Sak 2      Styrets årsmelding

Sak 3      Komiteenes årsmelding

Sak 3.1  Løpskomiteen  

Sak 3.2  Banekomiteen

Sak 3.3  Treningskomiteen           

Sak 3.4  Web-ansvarlig

Sak 3.5  Valgkomiteen   

Sak 3.6  Godkjenne lovverket fra NIF

 

Sak 4      Revidert årsregnskap 2020

 

Sak 5      Innkomne forslag

5.1 Orientering om det nye bygget og ”Ein plass å ver” v/ Kjell Inge Hunsbedt

 

5.2 Forslag fra styret

5.2.1 Klubbiler

5.2.2 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

  5.2.3 Økonomisk begrensning i komiteene

5.2.4 Skriftliggjøring av avtaler

5.2.5 Gratis årskontroll

5.2.6 Ansvarsområder og konflikthåndtering

5.2.7 Ny kioskavtale

 

Sak 6      Valg 

 

I utgangspunktet er det følgende styreverv som er på valg: Leder, kasserer, sekretær og varamedlem (3 stk).

  • Leder: Kjell Inge Hunsbedt stiller til gjenvalg som leder, det foreligger ingen andre forslag til ny leder.
  • Nestleder: Ola Hamar trekker seg fra vervet som nestleder.  Styrets forslag er at Kjell Ståle Hamar går over i dette vervet.
  • Kasserer: Anne Beth Mål Arntzen stiller til gjenvalg som kasserer, det foreligger ingen andre forslag til ny kasserer.
  • Sekretær: Karoline Hamar stiller ikke til gjenvalg som sekretær. Styrets forslag er at Anita Gyland går inn i dette vervet.
  • Styremedlem: Vervet er ikke på valg men siden Kjell Ståle Hamar stiller som nestleder, er styrets forslag at Tor Ivar Netlandsnes overtar
  • Styremedlem: Ole Andre Helle er ikke på valg og blir sittende i vervet.
  • Styremedlem: Ole Tom Bryggeså er ikke på valg og blir sittende i vervet.
  • Vara styremedlem: Kay Omland stiller til gjenvalg som første vara
  • Vara styremedlem: May Tone Josdal stiller ikke til gjenvalg. Styrets forslag er at Sander Narvestad overtar
  • Vara styremedlem: Forslag at Frode Kallhovd fortsetter som tredje vara.

 

Valgkomiteen har ikke fungert og styret har derfor gått inn for å sikre kandidater til valget. Vi har gjort vårt beste for å sette sammen et forslag hvor hver enkelt kan bidra på best mulig måte med sine kunnskaper, dette gjelder både i styret og i komiteene. Vi har satt opp følgende forslag:

 

 

Verv                        År                                                                 Sitter for perioden (på valg igjen i)

 

Styret

Styreleder             1 år         Kjell Inge Hunsbedt 2021 (2022)       

Nestleder              2 år         Kjell Ståle Hamar           2021 (2023)

Kasserer 2 år         Anne Beth Mål Arntzen                2021 (2023)       

Sekretær                2 år         Anita Gyland                            2021 (2023)

Styremedlem      2 år         Tor Ivar Netlandsnes                       2021 (2022)

Styremedlem      2 år         Ole Andre Helle                2021 (2022)

Styremedlem      2 år         Ole Tom Bryggeså                           2021 (2022)

Varamedlem        1 år         Kay Omland                                    2021 (2022)

Varamedlem        1 år        Sander Narvestad 2021 (2022)

Varamedlem        1 år         Frode Kallhovd                                2021 (2022)

 

Web-ansvarlig    1 år         Anne Beth Mål Arntzen                   

 

Løpskomiteen

Leder                       1 år         Kjell Ståle Hamar                                

Medlem               1 år         Karoline Hamar                                                     

Medlem                  1 år         + styret                                                                       

 

Banekomiteen 

Leder                       1 år         Tor Ivar Netlandsnes

Medlem               1 år         Ole Andre Helle                                    

Medlem                  1 år         Sander Narvestad                                                                             

 

Treningskomiteen

Leder                       1 år         Tove Josdal Homme

Medlem                 1 år         Ole Tom Bryggeså

Medlem                1 år         Tom Ove Eftestøl

Medlem                 1 år         Gustav Løland

 

 

Sak 7: Eventuelt