Hjelp oss å bidra til en plass å ver

Hjelp oss å bidra til en plass å ver

Publisert av Anne Beth Mål Arntzen den 16.02.21.

 

BIDRA.NO (link)

 

 

”Ein plass å vér” skal tilby motorinteresserte ungdommer og unge voksne en arena hvor de kan mekke, bygge sosiale relasjoner og ”spinne” innenfor trygge rammer. Målsetningen er at dette vil gi økt bevissthet med tanke på trafikksikkerhet og samtidig bedre holdningene til egen atferd i trafikken.

 

”Ein plass å vér” er et tilbud til ungdom og unge voksne i alderen 13-25 år. Anlegget (mekkeverksted og spinneareale) vil være åpent i 3-4 timer to ganger i uken. Det vil hele tiden være voksne til stede, slik at all aktivitet utføres under kyndig tilsyn.

 

”Ein plass å vér” vil tilby målgruppene et velutstyrt mekkeverksted i det nye klubbhuset til NMK Kvinesdal, på Nedre Kvinlaug Motorstadion. Verkstedet vil inneholde løftebord, maskineri for dekkomlegging og avbalansering samt et bredt utvalg av verktøy og redskap. Dette vil sette deltakerne i stand til å arbeide på egne og andres kjøretøy.

 

I tilknytning til motorbanen vil det bli asfaltert et område på 1200kvm for spinneformål. Området vil bli sikret og avsperret, og vil kun være tilgjengelig for brukere til faste eller avtalte tider. Tilbudet vil være alkoholfritt.