Deltakermelding 1: Klubbløp 2019

Publisert av Anne Beth Mål Arntzen den 11.09.19.

Grunnet få påmeldte (hvor svært få har meldt inn funksjonærer) samtidig som mange i styret er borte grunnet bla. konfirmasjoner - klarer vi ikke å arrangere klubbløpet som planlagt og vi må derfor avlyse løpet på Kvinlaug.


Vi har vært i dialog med NMK Konsmo, som ønsker oss velkommen til å kjøre sammen med dem på Konsmo Motorbane lørdag 14. September kl 11.00. Vi har også vært i dialog med påmeldte sjåfører, hvor flertallet ønsker å kjøre på Konsmo som et alternativ til å ikke få kjørt - med nevte som utgangspunkt har styre bestemt at årets klubbløp kjøres på Konsmo. 


Vi kjører etter deres tilleggsregler, som finnes på: https://app.aagedahl.no/wrm/db/regler/15__08092019053857_Tileggsregler%20klubbløp.pdf


Påmelding gjøres på våre nettsider: http://app.aagedahl.no/wrm/ext/lop/?ID=6


Alle førere må melde inn funksjonær til Evy Anita Hårtveit, på tlf +47 952 15 945 (Dere som allerede har meldt inn til Anne Beth Mål Arntzen, trenger ikke å melde inn på nytt).


Vi håper at dette kan bli en bra dag med god stemning og fair race sammen med naboklubben. Det er relativt få påmeldte i begge klubbene, så vi håper at dette kan bidra til et godt og moro klubbløp.

 

Når det gjelder selve gjennomføringen av løpet, så kjøres det samlet i innledende omganger.

Finaler kjøres klubbvis. NMK Kvinesdal vil ha premieutdeling etter finalene er kjørt.