• Godkjenning: Banetrasè er for 2007 bygd etter NBF sine banepålegg. Dobbelt og trippelt autovern rundt hele banen
  • Banens lengde: 680 m
  • Startlengde: 100 m
  • Underlag: Asfalt på startplate. Ellers 40% asfalt og 60% grus

Forandringer: 

  • Alternativet har byttet plass med hovedsporet, samt at det er gjort enkelte forandringer på sporene. 
  • Publikum sitter kun på venstre side på tilrettelaget plasser ved innkjøring til banen. Ellers er banen og området nokså likt som kartet/tegningen viser.

 

Foto: JKR Flyfoto av baneområdet, 2006