Deltakermelding 1, Klubbløp 2023

Deltakermelding 1, Klubbløp 2023

Publisert av Anne Beth Mål Arntzen den 23.08.23.

Kvinesdal, 23.08.23

Til alle deltakere

Fra løpsledelsen 

 

Endring av tidsskjema:

Innsjekk og teknisk åpner en time senere enn oppgitt i tilleggsreglene. Ny tid er kl 08.00.

 

Endring av offisielle funksjonærer:

Faktadommer alternativspor: Irene Netlandsnes utgår, ny: Ann Merethe Meland

Depotansvarlig: Kjell Inge Hunsbedt utgår, ny: Alf Jakob Røyseland

Miljøansvarlig: Kjell Inge Hunsbedt utgår, ny: Christiane Netlandsnes