Deltakermelding 1, Himmelspretten 18.05.23

Deltakermelding 1, Himmelspretten 18.05.23

Publisert av Anne Beth Mål Arntzen den 12.05.23.

Deltakermelding 1

Kvinesdal, 11.05.23

Til alle deltakere

Fra løpsledelsen 

 

Funksjonærer:

Endring:

Ass.Løpsleder Tove Josdal Homme utgår, Ny: Stine Nilsen

Faktadommer start: Jorun Røyseland utgår, Ny: Tove Josdal Homme

 

Påmelding:

Antall deltakere utvides til 85, etter det settes det opp venteliste