Sakliste årsmøte NMK Kvinesdal for 2022

Sakliste årsmøte NMK Kvinesdal for 2022

Publisert av Anne Beth Mål Arntzen den 27.01.23.

Årsmøte avholdes på klubbhuset på Nedre Kvinlaug Motorstadion fredag 3 februar kl 19.00.

Det blir servert pizza, kaffe og brus.

 

Sak 1      Åpning v/ leder av NMK Kvinesdal Kjell Inge Hunsbedt

                  Sak 1.1  Godkjenning av innkalling

                  Sak 1.2  Godkjenning av saksliste

                  Sak 1.3  Godkjenne de stemmeberettigete

                  Sak 1.4  Valg av møteleder

                  Sak 1.5  Valg av protokollfører

                  Sak 1.6  Valg av to protokollunderskrivere

 

Sak 2      Styrets årsmelding

 

Sak 3      Komiteenes årsmelding

                  Sak 3.1  Løpskomiteen  

                  Sak 3.2  Banekomiteen

                  Sak 3.3  Treningskomiteen           

                  Sak 3.4  Web-ansvarlig

                  Sak 3.5  Valgkomiteen   

                  Sak 3.6  Godkjenne lovverket fra NIF

 

Sak 4      Revidert årsregnskap 2022

 

Sak 5      Innkomne forslag

5.1 Klubbiler: Skal vi fortsette å ha klubbiler og hvem tar ansvar for dem?

5.2 Riving av gammelt bygg og planering slik at det kan brukes som depot – dette må gjøres før første løp. Blir det mer enn 65 biler, så har vi ikke plass i depot, med mindre vi utvider depotplass der det gamle klubbhuset står. Det må lages plass til speaker i nytt depot.

 

5.3 Flomsikrings-tilak: Årsmøtesak i fjor at dette skulle jobbes med i 2022, spesielt mur mot vannet. Dette er ikke ferdig, så derfor en årsmøtesak i år! Så må det lages en beredskapsplan ved flom, som sier noe om hvem som har ansvar for å forflytte gjenstander, biler osv. Vannstanden kan være 110 cm over gulv i nytt bygg, på 100 års flom.

 

5.4 Sommerløpet: Skal vi invitere f.eks politikere til å kjøre for å trekke folk? Og hvordan løser vi det med biler de skal bruke? Fortsette med ordførerduell? I så fall MÅ vi ha folk som tar ansvar for bilene de skal låne, det bør være bindene å stå for bil/ hjelpe til.

5.5 Gjennomgang ”Kjør me Ved” / ”Ein plass å ver”

5.6 Vakter: I år har vi fått inn 46.000kr på vakthold. Vi setter det som årsmøtesak om vi skal prøve å få inn tilsvarende i 2023. Det er helt avhengig av at alle bidrar til å stille opp.

 

5.7 Kurs og opplæring, dette må undersøkes nærmere, hvor mange er aktive og bruker lisensen aktivt?Det settes opp kurs i mars.

 

Teknisk årskontrollant: Ole Tom, Sigve, Torgeir, Kjell Ståle. 

Teknisk:Kjell Inge, Ole tom, Torgeir, Sigve, Kjell Ståle og Pål Vegard. 

Løpssekretær:Vi har to sekretærer med lisens, Anne Beth og Karoline.

Løpsleder:Vi bør kurse egne løpsledere, Tommy og Kjell Ståle.

 

5.8 Førerlisenskurs (for juniorer)  – kan vi holde dette selv eller skal vi samkjøre med naboklubbene.

 

                  

Sak 6      Valg 

 

  • Leder: Kjell Inge Hunsbedt stiller ikke til gjenvalg, det foreligger forslag til ny leder. 
  • Nestleder: Kjell Ståle Hamar stiller ikke til gjenvalg, det foreligger forslag til ny nestleder.
  • Kasserer: Anne Beth Mål Arntzen stiller ikke til gjenvalg, det foreligger forslag til ny kasserer.
  • Sekretær: Tove Josdal Homme er ikke på valg.
  • Styremedlem: Simon Simonsen er ikke på valg.
  • Styremedlem: Bjørn Martin Svenningsen er ikke på valg. 
  • Styremedlem: Ole Tom Bryggeså er ikke på valg.

 

  • Vara styremedlem: Kay Omland 
  • Vara styremedlem: Sander Narvestad 
  • Vara styremedlem: Forslag at Frode Kallhovd fortsetter som tredje vara.

 

Web ansvarlig: Anne Beth Mål Arntzen stiller ikke til gjenvalg

 Sak 7 Eventuelt